INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Instituto Asturiano del vandalismo comparativo
Titel: Over sabotage als één van de schone kunsten
Sub titel: Een bijdrage aan het onderwerp van de theorie van de praktijk van sabotage

Tekst afkomstig uit insurrectionalistische kringen in de Noordspaanse streek Asturias. De auteurs zetten zich af tegen de partij- en vakbondsorganisatievormen en bouwen juist voort op het gedachtengoed van de Situationisten, hoewel niet echt duidelijk wordt waarom en op welke aspecten van hun theorie. Het is bovendien droef te zien dat de uitgever deze abominabele vertaling niet fatsoenlijk geredigeerd heeft. Een groot deel van de tekst bestaat uit onleesbare zinnen, zinsbouw, interpunctie en tikfouten tieren welig en af en toe is de vertaling zo warrig dat je je afvraagt of de vertalers wel hebben begrepen wat ze vertaalden.
2009, 16 pag., Euro 0,6
Hydra edities, Gent, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015