INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jones, Peter Tom & Vicky De Meyere
Titel: Terra reversa
Sub titel: De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid

Maakt u zich zorgen over de toestand van de aarde, de klimaatverandering, de kloof tussen arm en rijk? Peter Tom Jones en Vicky De Meyere laten ons niet alleen zien dat we als mensheid hopeloos vastlopen, maar vooral hoe wij het roer kunnen omgooien. Niet de problemen staan centraal in Terra Reversa, maar de oplossingen. De auteurs bespreken nieuwe veranderingsmodellen, zoals transitiemanagement en het 4E-model, en integreren die in een nieuwe visie op de omschakeling naar een ander, sociaal-rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch stabiel samenlevingsmodel. Zij passen dit concreet toe op de omschakeling naar duurzame mobiliteit, voeding, toerisme, en wonen en (verbouwen). Het is de start van een Green New Deal XL.
2010, 359 pag., Euro 14,95
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 9789062244997


This page last updated on: 13-1-2015