INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bouillon Culinaire Journalistiek
Titel: Wat zit er in Uw eten?
Sub titel: De gids die ervoor zorgt dat U zich niet langer vergiftigt.

Dit gidsje benoemt alle tot nu toe bekende E-nummers en hun bijwerkingen. Veertien jaar heeft Gouget onderzoeken en literatuur bestudeerd en dat alles opgenomen in een handzaam boekje. Will Jansen besloot de gids te vertalen voor de Nederlandse markt. Regelmatig kwam hij geschokt vertellen dat er zoutzuur, chloor of aluminium in zijn - en uw - eten zit. Gewoon eten dat we nietsvermoedend bij onze goed gesorteerde supermarkt kopen. En we eten zo gezond en bewust en we kopen biologisch, maar het zit echt overal in. Deze gids beschrijft alle E-nummers en hun bijwerkingen. Daar kan discussie over ontstaan, maar hoofddoel is dat mensen meer gaan nadenken over wat ze in hun mond steken.
2007, 96 pag., Euro 9,9
, , ISBN 9789077788288


This page last updated on: 13-1-2015