INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blommaert, Jan
Titel: Socialisme voor (her)beginners
Sub titel:

Er is de laatste decennia nogal wat stof gevallen over socialisme. Een hele generatie jongeren groeit op zonder enige voeling met socialistische idealen en standpunten, terwijl de oudere generatie er haar twijfels over heeft of verbitterd is over wat velen als het failliet van hun gedachtegoed ervaren. Dit boekje wil zowel de beginners als de herbeginners een beknopt en helder beeld geven van het socialisme als historische traditie en als actueel podlitiek model. Het bespreekt het socialisme in zijn verschillende vormen en geeft argumenten voor een nieuw en relevant socialistisch engagement in de 21ste eeuw.
2010, 120 pag., Euro 6,5
EPO, Berchem, ISBN 9789064456503


This page last updated on: 13-1-2015