INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Prakken, Ties & Jan Fermon
Titel: Politieke verdediging
Sub titel: Een analyse van historische en actuele politieke strafzaken en de strategie van de verdediging

Politieke processen zijn van alle tijden en daarin wordt meestal politiek verdedigd. Soms maakt de verdediging een proces pas politiek. Jan Fermon en Ties Prakken putten uit hun jarenlange ervaring met politieke verdediging in deze analytische beschouwing over strafrecht en politiek. Naast de beschrijving van een aantal beroemde historische processen en processen waarbij de auteurs in Nederland en BelgiŽ zelf betrokken waren, gaan zij in op de strategie van politieke verdediging ten behoeve van advocaten die met politieke zaken te maken krijgen en hun (potentiŽle) cliŽnten die zich misschien niet altijd realiseren wat de mogelijkheden van een politiek proces zijn en wat zij van een advocaat wel en niet kunnen verwachten. Maar ook wie als `buitenstaanderí in dit grensgebied tussen recht en politiek geÔnteresseerd is, zal er het nodige van zijn gading vinden. Het is wel stuitend om te lezen dat de auteurs een visie op het Rijksdagbrandproces presenteren die regelrecht is overgenomen uit de stalinistische Bruinboekversie van de jaren dertig. Na de Tweede Wereldoorlog is op overtuigende en onweerlegbare wijze aangetoond (door o.a. de auteurs Tobias, Mommsen, Schouten, Jassies en Kellerhof) dat Van der Lubbe de brand alleen aangestoken heeft. Aan de ontmaskering van de Bruinboekthese gaan de auteurs compleet voorbij. Het is te hopen dat de andere cases niet op een vergelijkbaar slecht onderbouwde argumentatie is opgebouwd.
2010, 385 pag., Euro 35
Wolf Legal Publishers, Nijmegen, ISBN 9789058505446


This page last updated on: 13-1-2015