INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lehning, Arthur
Titel: Bakoenin
Sub titel: Een biografie in tijdsdocumenten

Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning. Biografische noten, chronologie en index. De bijeengebrachte documenten geven een omvangrijk beeld van de reacties van tijdgenoten op de persoon van Michael Bakoenin (1814-1876), grondlegger van het collectivistisch anarchisme.
1977, 397 pag., Euro 10
Wereldvenster, Houten, ISBN 9029302607


This page last updated on: 13-1-2015