INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dingemanse, Clazina
Titel: Rap van tong, scherp van pen
Sub titel: Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)

In de periode 1600-1750 waren pamfletten in de Republiek het belangrijkste publiciteitsmedium. Met behulp van verschillende tactieken probeerden pamfletschrijvers hun publiek te be´nvloeden. Ze gebruikten hiervoor vaak de dialoogvorm. In dit boek staat een populair type dialoogpamflet centraal, de zogenaamde 'praatjes'. Het gaat hier om ogenschijnlijk realistische gesprekken tussen allerlei inwoners van de Republiek, zoals boeren, schippers, kooplui, kroegbazen, Hollanders, Zeeuwen, Geldersen of Brabanders. In een al even 'levensechte' situatie (op de schuit, op de beurs, op straat of bij iemand thuis) bediscussieerden zij actuele nieuwsonderwerpen en roddelden over publieke figuren. Clazina Dingemanse laat zien hoe de praatjespamfletten de publieke opinie stuurden en manipuleerden. Zij behandelt veertig 'praatjes' in samenhang met de toenmalige politieke spanningen en analyseert hun literaire presentatievorm. `Rap van tond, scherp van pen' biedt ongekend nieuws over literatuur-, boek- en persgeschiedenis van de vroegmoderne tijd.
2008, 399 pag., Euro 39
Verloren, Hilversum, ISBN 9789087040420


This page last updated on: 13-1-2015