INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Versteijnen, Jo & Bram Snoek & Wouter Snip
Titel: Als markt en regering falen
Sub titel:

De hoop dat de huidige crises van de “vrije” markt/het apitalisme/neoliberalisme aanleiding zouden zijn nu eens eindelijk orde op zaken te stellen voor mens en planeet, is bij velen geen lang leven beschoren geweest. Regeringen hebben wereldwijd gefaald deze kans te benutten. Bij gebrek aan een alternatieve economische visie, is het devies van de politiek weer een zo snel mogelijk herstel van die markt op de puinhopen die zij heeft aangericht. Voor onze politici, en trouwens ook voor deskundigen van allerlei pluimage, blijkt de “vrije” markt uiteindelijk toch boven alle kritiek verheven. Dit leidt tot de absurditeit dat men de crises probeert te bestrijden met het herstel van uitgerekend die economische orde, die deze crises onvermijdelijk in het leven roept. En ook nu weer worden de kosten van de crises op de natuur en de bevolking afgewenteld, vooral het armere deel ervan, geheel in de lijn van de neoliberale politici van de afgelopen 40 jaar. Deze tunnelvisie, deze onmacht, zo niet onwil om economisch orde op zaken te stellen, hangt volgens de auteurs samen met de afwezigheid van een deugdelijke analyse van wat er met onze huidige economie aan de hand is en waar die telkens terugkerende crises dus vandaan komen. En waar de markt, regeringen en deskundigen falen, en de sociale en ecologische crises bijgevolg een kritiek punt naderen, wordt het de hoogste tijd dat wijzelf in een maatschappelijke discussie alternatieven aandragen en het neoliberale politieke beleid effectief betwisten en verwijderen. In dit boek leveren de auteurs een opzet voor een alternatieve economie als bijdrage aan die maatschappelijke discussie. Uitgangspunt is dat in elke economie – ook en speciaal de “vrije” markt – waarin kapitaal wordt gevormd door investering van geld in het productieproces, sociale en ecologische crises onvermijdelijk zijn. Een uitvoerige toelichting op dit uitgangspunt mondt uit bij een sociaalecologisch/postkapitalistisch economisch alternatief, waarin sociale zekerheid, sociale rechtvaardigheid en een consumptie binnen de draagkracht van het milieu, wereldwijd zijn gegarandeerd. In dit alternatief is de zorg voor mens en wereld niet langer meer afhankelijk van geld dat eerst in de productiesector moet zijn verdiend, en waar altijd en onvermijdelijk te weinig van is, maar vormt de enige beperking de draagkracht van het milieu.
2010, 165 pag., Euro 16,95
Boekscout, Soest, ISBN 9789460898440


This page last updated on: 13-1-2015