INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: M'charek, Amade
Titel: Bij voorbaat verdacht
Sub titel:

Criminaliteit is alomtegenwoordig enstaat volop in de belangstelling, getuige het Achtuurjournaal en de populariteit van tv-series als CSI. Politici lijken misdaadbestrijding de hoogste prioriteit te geven en burgers dragen via kliklijnen en internet bij aan opsporingsonderzoek of staan gewillig persoonlijke gegevens af aan databanken teneinde criminaliteit tegen te gaan. Ook het Nederlandse strafrecht is drastisch veranderd: verscherpt waar het gaat om terrorismebestrijding en verruimd waar het gaat om toepassing van forensische technieken zoals dna-onderzoek. Steeds meer aspecten van het dagelijks leven worden zo onderdeel gemaakt van criminaliteitspreventie en steeds vaker wordt crimineel gedrag gebiologiseerd en gepathologiseerd. Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor onze samenleving? In `Bij voorbaat verdacht' neemt een grootaantal auteurs uit diverse disciplines de biologisering van gedrag en de criminalisering van het dagelijks leven kalm en kritisch onder de loep. Tezamen geven de verschillende bijdragen een integrale benadering van criminaliteitspreventie en -bestrijding.
2011, 256 pag., Euro 22,5
Augustus, Amsterdam, ISBN 9789045704593


This page last updated on: 13-1-2015