INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Scholl, Christian
Titel: Two sides of a barricade
Sub titel: (dis)order and summit protest in Europe

Christian Scholl deed onderzoek naar de tactische interacties tussen autoriteiten en actievoerders tijdens protesten bij topconferenties in Europa in de afgelopen tien jaar. Hij laat zien hoe de actievoerders het - anders rustige - verloop van topconferenties verstoren en hoe machthebbers mogelijke verstoringen proberen te beheersen door het ontregelende repertoire van actievoerders onschadelijk te maken. Dit controlerepertoire van autoriteiten is onderdeel van een interactief proces dat antwoorden formuleert op de tactische vernieuwingen van de demonstranten. Scholl betoogt dat het ontregelende actierepertoire van actievoerders in toenemende mate wordt beheerst door het elimineren van meningsverschillen vanuit de gevestigde orde. Daarbij wordt het politieke domein onderworpen aan een technische logica van politiek en sociaal beheer. In plaats van protest te voorkomen, probeert de opkomende praktijk van sociale controle de zichtbaarheid van een meningsverschil te elimineren als onderdeel van ‘democratische politiek'. Het is niet zozeer het protest dat onderdrukt wordt; het gaat om het onzichtbaar maken van een verschil van mening door regulering en beheersing.
2010, 229 pag., Euro 10
, , ISBN


This page last updated on: 13-1-2015