INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lange, Dennis de
Titel: Tolstojanen in Nederland
Sub titel:

De studie van Dennis de lange is de eerste die het brede palet van de geschiedenis van de tolstojanen in Nederland beschrijft. De tolstojanen, die zichzelf overigens christen-anarchisten noemden, vormden een netwerk van individuen die zich op allerlei gebied manifesteerden. Zij baseerden zich op Tolstojs visie op het christendom, de praktijk der liefde. Zo streden de tolstojanen tegen het militarisme, tegen alcohol, roken, vivisectie en vaccinatiedwang en waren ze voor vegetarisme, voor het vrije huwelijk maar tegen ongebreideld sexueel genot. Ze verzetten zich tegen socialisme en klassenstrijd. Hun ideeen brachten ze in de praktijk in een vroege vorm van sociaal-cultureel opbouwwerk in Amsterdamse achterbuurten, in de kolonie der Internationale Broederschap en in de Humanitaire School te Blaricum. Het waren allemaal onderdelen van hetzelfde streven naar een betere mens en een betere wereld. Het anarchistische aspect blijkt vooral daaruit dat de propaganda gericht was op het bekeren van het individu en niet op het bereiken van wettelijke regelingen.
2010, 165 pag., Euro 15
Kelder, Utrecht, ISBN 9789079395095


This page last updated on: 13-1-2015