INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Soeterik, Robert
Titel: Palestijnse gebieden
Sub titel: Landenreeks

De Palestijnse Gebieden zijn geen staatkundige eenheid. De term verwijst naar twee delen van het voormalige Mandaat gebied Palestina Ė de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. In 1967 bezette IsraŽl beide gebieden. In de jaren negentig van de vorige eeuw bestond de hoop dat de onderhandelingen tussen IsraŽl en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO zouden uitmonden in de vorming van een Palestijnse staat. Dat is niet gelukt. Sindsdien is er sprake van een, vaak bloedige, patstelling. De uitwerking daarvan is ontwrichtend voor de Palestijnse samenleving, op alle niveaus. Hoe het dagelijks leven er uitziet voor de meeste Palestijnen, wat hun hoop en verwachtingen zijn, daarover gaat onder meer dit deel van de Landenreeks.
2010, 128 pag., Euro 14,5
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 9789460220777


This page last updated on: 13-1-2015