INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Steen, Bart van der & Ron Blom (red.)
Titel: Wij gingen onze eigen weg
Sub titel: Herinneringen van revolutionaire socialisten in Nederland van 1930 tot 1950

In dit boek komen vier revolutionair-socialisten aan het woord die tijdens de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw actief waren. Ze voeren tegen de stroom in en streden voor een democratisch en revolutionair socialisme. Maar het boek gaat niet alleen over politiek, ook het persoonlijk leven van deze revolutionairen komt aan bod. Het resultaat is een collectie van fascinerende en soms aangrijpende fragmenten uit de levens van Fokke Bosman, Andries Dolleman, Henri Engelschman en Joop Flameling. Hun levensbeschrijvingen schetsen een levendig beeld van de radicale arbeidersbeweging voor, tijdens en na de oorlog.
2011, 169 pag., Euro 12,5
Eburon, Delft, ISBN 9789059724242


This page last updated on: 13-1-2015