INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: AGA/Vrije Bond
Titel: Werk, gemeenschap politiek oorlog
Sub titel:

Aan de basis is de samenleving onderverdeeld in klassen met tegengestelde belangen. Met een geraffineerd web aan propaganda ondersteund door een immer uitdijend beveiligingsapparaat, wordt voortdurend geprobeerd deze verdeling aan het zicht te onttrekken. Maar onder de oppervlakte van de dagelijkse "normaliteit" blijft de constante dreiging bestaan dat deze verdeling de samenleving uit elkaar scheurt. Deze met tekeningen ondersteunde tekst laat zien hoe dit werkt en biedt ook een begin van een oplossing.
2011, 16 pag., Euro 2,5
Anarchistische Groep Amsterdam, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015