INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bavo
Titel: Too Active to Act
Sub titel: Cultureel activisme na het einde van de geschiedenis

In Too Active to Act stelt BAVO de vraag naar cultureel activisme, naar geëngageerde of ‘relationele’ kunst en hoe de betrokkenen ingebed zijn geraakt in de projecten –en in hun bredere draagveld–waar of waarmee ze verandering pogen te brengen. Hoe doeltreffend is deze kunst? Heeft deze kunst of heeft deze vorm van cultureel activisme nog een werkelijk emanciperend of veranderend effect? Kunnen deze ‘cultureel activisten’ vanuit hun ingelijfde positie nog een waarachtige politieke of maatschappelijke invloed uitoefenen?
2010, 160 pag., Euro 15
Valiz, Amsterdam, ISBN 9789078088387


This page last updated on: 13-1-2015