INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Geurts, Guus
Titel: Wereldvoedsel
Sub titel: Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening

In de hele wereld stijgen de voedselprijzen. Ondanks een hoge landbouwproductie dreigt er op korte termijn een voedselcrisis. Hoe is dit mogelijk? Welke onevenwichtigheden zitten er in het wereldwijde voedselsysteem en hoe kunnen die worden weggenomen? Welke rol kunnen Nederland en de EU hierbij spelen? Auteur en milieukundige Guus Geurts schetst in Wereldvoedsel een alternatief voor de heden- daagse voedselproductie en handel. Hij kiest voor regionalisering en voedselsoevereiniteit, en hoopt dat er zo meer recht wordt gedaan aan mens en natuur. Voor een eerlijke voedselverdeling is een drastisch ander Europees- en wereldhandelsbeleid nodig, naast de eigen verantwoordelijkheid van consument, boer en bedrijfsleven. De verschillen in landbouw en voedselproductie tussen onze westerse wereld en de ontwikkelingslanden zijn groot; de samenhang nog groter. In meer dan honderd foto’s, begeleidende teksten en achtergrondinformatie zet de auteur deze twee werelden inzichtelijk naast elkaar.
2011, 176 pag., Euro 19,95
Uitgeverij De Republiek, AMSTERDAM, ISBN 9789086050086


This page last updated on: 13-1-2015