INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Adorno, Theodore
Titel: Negatieve Dialectiek
Sub titel:

`Negatieve dialectiek' geldt als het magnum opus van Theodor W. Adorno. Het in 1968 verschenen werk geeft een uitvoerige samenvatting van de wijsgerige ideeën van deze kritische denker. Naar eigen zeggen ging het hierbij om alles wat hij filosofisch in het spel te brengen had. In juni 2011 verschijnt de eerste integrale Nederlandse vertaling van dit belangrijke werk. Een filosofische gebeurtenis van formaat. Met ‘negatieve dialectiek’ doelt Adorno op een denken dat continu de tegenspraak tussen begrip en zaak benadrukt. Waar dialectiek bij filosofen als Hegel eindigt in het samenvallen van de identiteit van these en antithese, gaat Adorno uit van de niet-identiteit tussen beide. Het gaat in zekere zin om een denken dat zich tegen zichzelf keert, zichzelf continu bekritiseert. Hoe binnen deze constellatie filosofie nog mogelijk is, is de inzet van dit nog steeds hoogst relevante en veelbesproken werk.
2011, 336 pag., Euro 49,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789461053022


This page last updated on: 13-1-2015