INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Cauter, Lieven de & Rubben de Roo & Karel Vanhaesbrouck
Titel: Art and activism in the age of globalization
Sub titel: Reflect #8

`Art & Activism in the Age of Globalization' neemt de maat van de hedendaagse activistische kunst. Is het een relevante praktijk of een pseudo-activiteit in de marge van de echte politiek? Wat is de positie van kunst en activisme in de (postfordistische) spektakelmaatschappij? Het boek maakt ruimte voor een kritiek op het engagement als pose, maar ook voor de urgenties van deze tijd. Naast casestudies van gevestigde namen als Steven Cohen en Christoph Schlingensief komen ook jonge honden als Renzo Martens aan bod. Ook stadsactivisme en het activisme van anonieme netwerken worden onderzocht. Speciale aandacht gaat naar de effecten van de War on Terror op de activistische praktijk. Het boek besluit met een theoretisch kader voor hedendaags activisme en een vurig pleidooi voor een werkelijk politieke kunst. In een tijdperk van globalisering, van hyperkapitalisme, de crisis van de sociale cohesie, de oorlog tegen terreur en de opwarming van de aarde, is het engagement van de kunstenaar broodnodig hoe moeilijk en problematisch artistiek activisme ook moge zijn.
2011, 334 pag., Euro 22,5
NAI Publishers, Rotterdam, ISBN 9789056627799


This page last updated on: 13-1-2015