INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Valk, Ineke van der & Wil van der Schans
Titel: Monitor Racisme & Extremisme
Sub titel: Extreemrechts in Amsterdam

Dit onderzoek naar extreemrechts in Amsterdam, vanaf 2004 tot medio 2010, is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Het algemene doel van dit onderzoek is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de Amsterdamse situatie met betrekking tot extreemrechtse radicalisering. De laatste jaren gingen steeds meer gemeenten zich bezighouden met het ontwikkelen van beleid om radicalisering en polarisatie tegen te gaan, vooral gericht op islamitisch radicalisme. De aandacht voor extreemrechtse radicalisering bleef echter achter.
2011, 124 pag., Euro 17,5
Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN 9789085550495


This page last updated on: 13-1-2015