INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bosker, F.
Titel: Rode boegbeelden in Schoterland
Sub titel: Voormannen in de sociale strijd van Noord-Nederland

In het voormalige veengebied in Zuidoost-Friesland begon de emancipatie van de Nederlandse arbeider. Socialistische voortrekkers als Rindert van Zinderen Bakker, Jarig van der Wielen, Geert Lourens van der Zwaag en Willem Vrijburg waren rond 1900 de nieuwe 'verlossers' in deze streek. Zij legden het fundament voor het Nederlandse sociale stelsel zoals dat in de twintigste eeuw werd vormgegeven. Hun acties werden destijds lang niet door iedereen op prijs gesteld. Toch bleven deze 'rode boegbeelden' strijden voor een beter leven voor de Friese veenarbeiders. Dit boek vertelt de levensverhalen van tien sociale helden. De verhalen zijn aangevuld met sfeervol beeldmateriaal dat voor een deel nog niet eerder is gepubliceerd.
2011, 160 pag., Euro 17,95
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, ISBN 9789033008146


This page last updated on: 13-1-2015