INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Snijders
Titel: Civiel appel
Sub titel:

Civiel appel geldt terecht als een uiterst gecompliceerd onderwerp, dat continu een stortvloed van HR-rechtspraak oplevert. Appeltechniek is minstens even ingewikkeld als cassatietechniek. Toch vormt het appel geen erkend specialisme binnen de advocatuur. Zelfs heel goede juristen ziet men dan ook in appel herhaaldelijk processuele fouten maken of althans niet optimaal procederen. Dit boek beoogt een vraagbaak te zijn voor de jurist die met civiel appel te maken heeft. Het vormt een systematische behandeling van het appel en met name van de appeltechniek naar geldend Nederlands procesrecht, al worden uitstapjes naar het ius constituendum niet geheel geschuwd.
2009, 416 pag., Euro 88,75
Kluwer, Deventer, ISBN 9789013058383


This page last updated on: 13-1-2015