INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Boot, Hans
Titel: Opstandig Volk
Sub titel: Neergang en terugkeer van losse havenarbeid

Eind negentiende eeuw eisten havenarbeiders de zekerheid van de vaste en de vrijheid van de losse arbeid. Vandaag hebben ze alle reden deze eis opnieuw te stellen. Want, stond de twintigste eeuw lange tijd in het teken van de terugdringing van de losse havenarbeid, de neoliberale flexibiliteit van de laatste 25 jaar heeft daaraan een einde gemaakt. Een proces dat de vakbeweging meer begeleidde dan bestreed. De losse arbeid die plichten zonder rechten bood, was een antwoord op de onregelmatige goederenstroom in het havenbedrijf en de fluctuaties in de aantallen benodigde arbeiders. Om die pieken en dalen te reguleren - en de sociale rust te bewaken! - kwamen de gezamenlijke ondernemers in de Amsterdamse haven al in 1917 tot een havenpool die op bestelling arbeiders leverde. Op het kruispunt van de vaste en losse arbeid vormden ze minstens de helft van het totale arbeidersbestand. Het onderzoek richt zich op een verklaring van de neergang en terugkeer van de losse havenarbeid in directe relatie met de opeenvolgende Amsterdamse pools en soms de grote broer in Rotterdam. Met een blik 'van onderen' en veel niet eerder gebruikte bronnen worden daarbij de vakbonden op de voet gevolgd. Dit is de publieksuitgave van Hans Boots proefschrift.
2011, 558 pag., Euro 20
Solidariteit, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015