INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sharp, Gene
Titel: Macht en Strijd
Sub titel: Theorie en praktijk van geweldloze aktie

Het idee en de praktijk van geweldloze actie zijn al veel ouder dan nucleaire wapens. Geweldloze actie gaat uit van een fundamenteel andere kijk op macht en op de middelen om invloed uit te oefenen en strijd te voeren. Dit boek gaat over die kijk op macht en over die strijdmethoden. Sharps uitgangspunt is dat politiek geweld, inclusief onze militaire verdediging, alleen kan verdwijnen door het te vervangen door vormen van geweldloze actie. De toepassingen en effecten van geweldloze actie kunnen nog verbeterd worden, maar het is een realistisch alternatief in gevallen waarin we anders onze toevlucht zouden nemen tot geweld en oorlog - dat bewijzen de talloze historische situaties waarin vormen van geweldloze strijd effectief zijn geweest. De ontwikkeling in de richting van geweldloze actie - zeer actueel in een tijd van toenemend ongenoegen over de rol van kernwapens - verdient dan ook volop aandacht.
1982, 235 pag., Euro 4
Spectrum, Utrecht, ISBN 9027454671


This page last updated on: 13-1-2015