INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kimmerle, Heinz / Rappard, Hans van
Titel: Afrika en China in dialoog
Sub titel: Filosofische zuid-oost-dialogen vanuit westers perspectief

Over het boek: In het kader van de interculturele filosofie is tot nog toe weinig aandacht besteed aan dialogen tussen de filosofie uit het zuiden (Afrika ten zuiden van de Sahara) en het oosten (India, China, Japan). Twee auteurs die zich uitgebreid met Afrikaanse respectievelijk Chinese filosofie hebben bezig gehouden pogen in dit essay om vanuit westers perspectief het Afrikaanse en Chinese wijsgerig denken met elkaar te vergelijken en in dialoog te brengen. Wat betreft de filosofie van Afrika en China, is dit nog niet eerder gebeurd. Deze eerste poging tot dialoog tussen de Afrikaanse en Chinese wijsbegeerte zal hopelijk een aanmoediging zijn voor meer directe zuid-oost-dialogen tussen Afrikaanse en Chinese filosofen, als een integraal onderdeel van de interculturele filosofie. De actualiteit ervan moge ook blijken uit de sterk toegenomen economische activiteit van China in Afrika. Over de auteur(s): Heinz Kimmerle is emeritus hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hans van Rappard is emeritus hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
2011, 153 pag., Euro 18,9
Garant, , ISBN 9789044128659


This page last updated on: 13-1-2015