INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mary Gabriel
Titel: Liefde en kapitaal
Sub titel: Karl en Jenny Marx en de geboorte van een revolutie

Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste denkers van de negentiende eeuw en als de man wiens levenswerk Het kapitaal de wereld zou veranderen. Liefde en kapitaal onthult echter zijn tumultueuze privéleven en schetst een portret van een revolutionair, een rokkenjager, een grappenmaker en bovenal een gepassioneerd man - zowel politiek als privé. Als arme student viel Marx voor Jenny, de dochter van een Pruisische baron, en zij en hun kinderen zijn hem ondanks alle tegenslagen en politieke obsessies altijd trouw gebleven. Het gezin zwierf in het kielzog van vader Karl jarenlang door Europa in een tijdperk van politieke spanningen, en naast zijn werk als intellectueel ontpopte Marx zich tot een beschermende vader en liefhebbende echtgenoot. Door gebruik te maken van nooit eerder toegankelijke bronnen biedt `Liefde en kapitaal' een intieme blik in de beproevingen, de ellende en de hartstochten van een man die, meer dan elke andere denker, vormgaf aan onze moderne opvattingen over werk, geld en sociale relaties. 'Liefde en kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend boek. Het geeft een vermakelijk en evenwichtig portret van Karl Marx, zijn kleurrijke milieu van ballingen, freaks en revolutionairen, en van het nauwelijks bekende gezin van Marx. Gabriel geeft een levendig beeld van een worstelende, maniakale bohemien en intellectueel in de hoofdsteden van middennegentiende-eeuws Europa. Gabriel toont ons de menselijke familiekant van een man die gewoonlijk gezien wordt als een berekenende theoreticus.
2012, 912 pag., Euro 15
Bert Bakker, Amsterdam, ISBN 9789035140394


This page last updated on: 13-1-2015