INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Evers, M.A.
Titel: Recht en praktijk Vastgoedrecht
Sub titel:

'Huurrecht bedrijfsruimten' behandelt de specifieke wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de huur van de zgn. 290-bedrijfsruimte Ún 230a-ruimte. Na een inleiding over de totstandkoming van de huidige wetgeving worden de wettelijke bepalingen met betrekking tot de zgn. 290-bedrijfsruimte, de artikelen 7:290 t/m 310 BW, systematisch behandeld, gevolgd door een hoofdstuk over art. 7:230a BW. De jurisprudentie is bijgewerkt tot voorjaar 2011. Mede aan de hand van de jurisprudentie komen veel praktische problemen aan de orde, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan lagere rechtspraak in de afgelopen jaren.
2011, 400 pag., Euro 79,9
Kluwer, Deventer, ISBN 9789013096088


This page last updated on: 13-1-2015