INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lindner, Christoph & Andrew Hussey
Titel: Paris-Amsterdam Underground
Sub titel: Essays on cultural resistance, subversion and diversion

De naoorlogse geschiedenis van Parijs en Amsterdam wordt sterk gedefinieerd door underground culturen, zowel in fysieke als in metaforische zin. Dit boek bekijkt de culturele uitwisseling tussen beide steden en onderzoekt de geschiedenis van tegencultuur in Parijs en Amsterdam in de tweede helft van de twintigste eeuw. Door steeds heen en weer te schakelen tussen Parijs en Amsterdam, en door de spanning tussen naoorlogs avant-gardisme en de kosmopolitische stad van de eenentwintigste eeuw in kaart te brengen, weerspiegelt dit boek de drijvende kracht van de culturele underground in de grote steden van hedendaags Europa
2013, 200 pag., Euro 39,5
Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN 9789089645050


This page last updated on: 13-1-2015