INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wacquant, Lo´c
Titel: Paria's van de stad
Sub titel: Nieuwe marginaliteit in tijden van neoliberalisme

Paria's van de stad neemt de lezer mee naar het zwarte getto van Chicago en de banlieues in Frankrijk. Aan de hand van oorspronkelijk veldwerk, statistisch onderzoek en historische gegevens bewijst Lo´c Wacquant dat er grote verschillen zijn tussen de stedelijke marginaliteit in Europa en in de VS. Aan weerszijden van de oceaan bepalen vooral het overheidsbeleid en de structuren van de staat hoe klasse, ras en woonplaats elkaar be´nvloeden. Dit boek werpt een nieuw licht op de explosieve mix van toenemende armoede, onvoorstelbare rijkdom en straatgeweld in de grote steden van de Eerste Wereld. Het reikt onmisbare instrumenten aan om stedelijke marginaliteit te herdefiniŰren en het publieke debat over sociale ongelijkheid en burgerschap een nieuwe impuls te geven.
2012, 384 pag., Euro 26,5
EPO, Berchem, ISBN 9789491297212


This page last updated on: 13-1-2015