INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: 2.Dh5
Titel: Vlam in de pan
Sub titel:

Ondanks de crisis en de sociale afbraak is er in Nederland nog weinig weerstand en verzet zichtbaar in vergelijking met Spanje, Griekenland of Québec. Vraag is wat er in Nederland nodig is om ook hier de vlam in de pan te laten slaan? In dit manifest gaan wij op zoek naar mogelijke oorzaken (en verklaringen) voor de hedendaagse Nederlandse lamlendigheid. Ook willen wij (inspiratie) bronnen voor verzet identificeren. Een eerste versie van deze tekst is geschreven als voorbereiding op het gelijknamige 2.Dh5-festival in 2012. In de onafhankelijke media is daar veel op gereageerd. Tijdens het festival heeft de discussietekst als leidraad gefungeerd voor debat. Om de opgedane inzichten niet verloren te laten gaan komen wij met een herzien manifest. Hierin zijn de diverse aanvullingen, verbeteringen en kritische noten van de vele mondelinge, schriftelijke en digitale reacties verwerkt. Wij willen hiermee een levende, hedendaagse, anarchistische analyse bieden en een vonk zijn die overslaat.
2013, 48 pag., Euro 3
Baalprodukties, Utrecht, ISBN 9789075825008


This page last updated on: 13-1-2015