INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: ASKV
Titel: Binnen
Sub titel: Over mensen die aanklopten bij het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

25 jaar ASKV, 25 portretten van mensen die door het ASKV op weg zijn geholpen. Een prachtig boek met indringende verhalen en sprekende foto's. Een greep uit de honderden mensen die de afgelopen jaren bij het ASKV aanklopten op zoek naar hulp en kregen. Maar meer dan dat. Het is een document van solidariteit !
2013, 132 pag., Euro 15
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Amsterdam, ISBN 9789081625708


This page last updated on: 13-1-2015