INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Beerends, Hans
Titel: Tegen de draad in
Sub titel: Een beknopte geschiedenis van de (derde) wereldbeweging

Hans Beerends, al sinds de jaren zestig als activist en publicist betrokken bij de derdewereldbeweging, beschrijft in dit boek op kleurrijke wijze hoe de internationale betrokkenheid onderdeel was - en nog steeds is - van de Nederlandse samenleving. Na een korte inzinking in de jaren negentig kwam vanaf 2000 een generatie op die politieke gedrevenheid koppelde aan pragmatisme. De gebalde vuist werd afgewisseld met een reikende hand.
2013, 112 pag., Euro 15
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 9789460222580


This page last updated on: 13-1-2015