INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Collectief
Titel: Salto - Subversie & Anarchie nr. 3 juli 2013 (nederlands)
Sub titel:

ďVoor alles wil het tijdschrift Salto een uitdaging zijn. Een uitdaging om die ontembare kriebeling, die onvrede met deze wereld, mee te nemen op een ontdekkingstocht die er de mogelijkheden van aftast. Een uitnodiging om de tijd en ruimte te nemen om bij wat dingen halt te houden, wetende dat men hierdoor nooit stil zal komen te staan. De teksten die dit tijdschrift vullen nemen deze uitdaging ten harte. Zonder de pretentie om het laatste woord te hebben in discussies, gaan ze elk op hun manier op zoek naar denkpistes, verhalen en analyses die woorden kunnen geven aan de drang om tegen de sociale orde in opstand te komen. Ze werpen ideeŽn op die erop uittrekken om elke vorm van autoriteit te ondergraven, om de sociale verhoudingen die ervan doordrongen zijn aan te vallen en te veranderen. In een bescheiden maar koppige poging om steeds stevigere bruggen te slaan tussen bedrijvende gedachten en bevrijdende praktijken. Tussen de sociale botsingen rondom ons en revolutionaire perspectieven. Tussen rebelse individuen van overal. Tussen een indringende afkeer van dit bestaande en de tierende subversie ervan.Ē In dit nummer artikels over onder andere: Autopsie van een stad; Clement Duval over het probleem van de diefstal; In de buik van de sfinx - overpeinzingen over de opstand in Egypte;Achter de spiegelwand - reflecties over de media; De Veroordeelden - enkele teksten uit de krant `Linea de Fuego' van de IJzeren Colonne militie ten tijde van de Spaanse revolutie/burgeroorlog.
2013, 83 pag., Euro 2
Acrata, Brussel, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015