INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kievid, Jan de & Pablo Eppelin Ugarte & Karin Snoep
Titel: 40 Jaar, 40 verhalen
Sub titel: Chileense vluchtelingen en solidariteit

In dit boek zijn zeer uiteenlopende (levens)verhalen opgetekend van veertig mensen, bijna even veel vrouwen als mannen en van verschillende generaties. Van de ge´nterviewden zijn de helft Chilenen die in Nederland zijn gebleven en een kwart naar Chili teruggekeerde Chilenen. De overige verhalen komen van mannen en vrouwen uit de Nederlandse solidariteitsbeweging. Deze verhalen geven samen een boeiend moza´ek van een kleine, maar opvallende en zichtbare ballingengemeenschap die ontstond in een tijd dat vluchtelingen in Nederland nog welkom waren. 40 jaar na de staatsgreep van de fascistische generaal Pinochet tegen de regering van president Allende.
2013, 191 pag., Euro 25
Noticias, Amsterdam, ISBN 9789070678005


This page last updated on: 13-1-2015