INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Loh, Kah Seng & Edgar Liao, Cheng Tju Lim , and Guo Quan Seng
Titel: The University Socialist Club and the Contest for Malaya
Sub titel: Tangled Strands of Modernity

In dit boek wordt natievorming van na de Tweede Wereldoorlog van Singapore en MaleisiŽ aanschouwelijk gemaakt door bestudering van een kleine groep linkse studentenactivisten. Ondanks dat de meeste onderzoeken naar deze periode zich richten op politieke protestgroepen om tot een verklaring te komen, laat deze publicatie zien dat het beter gezien kan worden als een project binnen het toen door de Britten geplande traject van dekolonisatie. Het boek, gebaseerd op stukken van studenten, officiŽle documenten en mondelinge verslagen, brengt tot leven op welke wijze bepaald werd welke toekomstige maatschappij geschikt zou zijn voor het postkoloniale MaleisiŽ: liberaal-democratisch, ethisch-bepaald, Fabian- of Marxistisch socialistisch. Het legt een wereld bloot waarin de betekenis van schreeuwerige slogans vaag blijken te zijn, en waarinl oude bondgenoten uit elkaar groeiden. Maar waarin op hetzelfde moment conflicterende groepen, zoals de Socialist Club en andere politieke en studentenbewegingen, uiteindelijk samenwerkten om tot een natievorming te komen.
2012, 350 pag., Euro 59,95
Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN 9789089644091


This page last updated on: 13-1-2015