INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Driessen, Henk
Titel: Terug naar de Spaanse Burgeroorlog
Sub titel: Etnografie en het onvoltooid verleden

Dit boek is een melange van etnografie, geschiedenis en memoires. Het heeft betrekking op het onvoltooid verleden van de inwoners van een dorp en plattelandsstad in Zuid-Spanje, in het bijzonder op de Spaanse Burgeroorlog, op de culturele antropologie, op de manier waarop dit vak wordt beoefend in het veld en, ten slotte, op de veertig jaar die de auteur bij dit alles is betrokken.
2013, 144 pag., Euro 29,95
Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN 9789089645128


This page last updated on: 13-1-2015