INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ronald Tinnevelt, Yvonne Denier
Titel: Martha Nussbaum
Sub titel: Filosofie als activisme

Filosofie moet volgens haar bijdragen aan de strijd voor een rechtvaardige en menswaardige samenleving. Vreemd genoeg heeft Nussbaums status als invloedrijke denker en publieke intellectueel zich niet vertaald naar het publicitaire vlak. Wie een goed inleidend boek over haar werk zoekt, komt al gauw bedrogen uit. Niet alleen in het Engels, maar ook in het Nederlands bestaan tot op heden geen toegankelijke werken over Nussbaums denken. Om in deze lacune binnen ons eigen taalgebied te voorzien, biedt dit boek niet alleen een kritische inleiding op de verschillende aspecten van Nussbaums werk, maar wil het tegelijk ook de praktische relevantie van haar denken laat zien.
2014, 200 pag., Euro 19,95
Klement, Kampen, ISBN 9789086871360


This page last updated on: 13-1-2015