INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Landauer, Gustav
Titel: Oproep tot socialisme
Sub titel:

De anarchist Gustav Landauer (1870-1919) is vooral bekend doordat hij vermoord werd bij het neerslaan van de Münchener radenrepubliek. Hij verdient echter veeleer de aandacht als oorspronkelijk denker, literator en anarchist. Landauer betoogt dat het anarchistisch socialisme geen product van wetenschappelijk denken kan zijn en hij wijst het marxisme dan ook af. Socialisme is ‘scheppen’, zoals kunst. Het socialisme moet opgebouwd worden vanuit het heden en is niet iets wat pas in een verre toekomst bereikt kan worden. Hij pleit voor productieve associaties, voor een ‘ruilbank’, voor uitwisseling van producten buiten het kapitalistisch machtssysteem om. Hiermee schetst hij een hoopvol en verrassend modern perspectief, een mogelijkheid om nu al te beginnen met opbouw van het anarchistisch socialisme. Rudolf de Jong schreef de inleiding met een biografische schets van Gustav Landauer.
2014, 220 pag., Euro 17
Kelder, Utrecht, ISBN 9789079395194


This page last updated on: 13-1-2015