INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: van den Bergh, Hannie e.a.
Titel: Smaakmakers
Sub titel: Boeren in de stad

Verschijnt op 9 mei 2014. Wordt daarna hier bezorgd door de makers. Smaakmakers wordt een bijzonder boek over hoe de stad en haar bewoners elkaar kunnen versterken en inspireren. Centraal staan in ons boek zes stadslandbouwers uit verschillende delen van de stad Amsterdam. Zij begeleiden moestuinprojecten, sturen ze aan en co÷rdineren ze. Onze zes stadslandbouwers komen uit verschillen bevolkingsgroepen qua leeftijd, achtergrond en ervaring en hebben ieder hun eigen drijfveer en aanpak. Wat ze gemeen hebben, is hun enthousiasme, hun inzet en hun creativiteit. Een jaar lang hebben wij onze tuinders gevolgd. Wij maakten hun ups en downs mee, zagen wat er mis ging, wat er met de oogst gebeurde en hoe individuele vrijwilligers uitgroeiden tot gedreven en betrokken moestuinploegen. Smaakmakers laat zien hoe hoe de stadslandbouwers met alle uitdagingen omgaan, hoe zij tot verrassende oplossingen komen en welke successen zij boeken. Het boek brengt de dynamiek, de flexibiliteit, de diversiteit, de creativiteit en vooral de sociale cohesie van stadslandbouwers in Amsterdam in beeld. En natuurlijk biedt Smaakmakers ook de nodige groene tips voor de lezer. Verspreid door het boek komen katernen over praktische onderwerpen. Zoals: hoe gaan de stadslandbouwers om met afval, wat is hun favoriete gereedschap en welke dieren zijn je beste vriend op de tuin?
2014, 180 pag., Euro 29,95
Studio HB, Amsterdam, ISBN 9789050115056


This page last updated on: 13-1-2015