INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Clement, Jan
Titel: Taalvrijheid, bestuurstaal en minderheidsrechten
Sub titel: Het Belgische model

Dit boek ontleedt de chronologische evolutie van de bestuurstaalwetgeving, vanaf het Ancien Régime, over de taalbesluiten van Willem I tot en met de grondwetsherziening van 1970. Daarna wordt de brug naar het geldende positieve recht gelegd. Het boek verschaft nieuwe inzichten in de door de Grondwet gewaarborgde taalvrijheid en in de vigerende taalwetgeving, meer bepaald in de minderheidsrechten of "faciliteiten" en in de verhouding tussen de minderheidsrechten en het territorialiteitsbeginsel. Het boek richt zich niet enkel tot de beoefenaars van het Belgisch publiek recht maar tot iedereen die geďnteresseerd is in het “Belgisch model” voor het samenleven van taalgroepen. Door de internationale aandacht voor het vraagstuk van de minderheidsbescherming is het boek brandend actueel.
2003, 926 pag., Euro 109
Intersentia, Schoten (Antwerpen), ISBN 9789050953009


This page last updated on: 13-1-2015