INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Collectief
Titel: Steen voor Steen
Sub titel: Over de privatisering van gevangenissen in Nederland

Een aanklacht tegen het Nederlandse bajeswezen in brochurevorm. De auteurs beschrijving de trends in het Nederlandse gevangenisindustrie van de laatste jaren: privatisering (door publiek-private samenwerking) van de bajes en de bewaking; uitbesteding van de werkplaatsen, extreem lage lonen voor de gedetineerden die werken, beperking scholingskansen, bezuinigingen op alle voorzieningen die niet direct werkgerelateerd zijn. Wetgeving wordt zelfs aangepast, strafmaten verhoogd om de bajesindustrie van voldoende 'werknemers' te voorzien. Tevens wordt stilgestaan bij het concept misdaad en straf en wie met welk belang mag definieren. Achterin vind je een (adressen)lijstje met bedrijven die goud geld verdienen aan deze booming business.
2014, 27 pag., Euro 0,5
Zonder uitgever, Zonder plaats, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015