INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gurdjieff, G.I.
Titel: Ontmoetingen met bijzondere mensen
Sub titel:

Gurdjieff is stellig een van de mensen die het denken van de vorige eeuw sterk heeft be´nvloed. Het door hem gebrachte "Werk aan onszelf" heeft ook zeer velen diepgaand beroerd en hen gebracht tot een geheel nieuwe ervaring van de zin van het leven. Gurdjieff was een mens voor wie het leven geen ander doel had dan het streven naar bewustwording en dat door middel van leren luisteren naar en leven volgens je geweten.
2003, 322 pag., Euro 22,5
Uitgeverij Synthese, Rotterdam, ISBN 9789062716340


This page last updated on: 13-1-2015