INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ben-Itto, H.
Titel: Anatomie van een vervalsing
Sub titel: De protocollen van de wijzen van Sion

'De protocollen van de wijzen van Sion' behoort tot de zwartse geschriften van de wereld. In deze tsaristische vervalsing wordt gesproken van een joods complot tegen de wereld. Dit dit lugubere boekwerk werd later rijkelijk geciteerd door Adolf Hitler en Alfred Rosenberg. Het vormde de geestelijke munitie voor het Derde Rijk. Het werd door de tsaar gebruikt om de Russische joden in tijden van nood tot zondebok te bestempelen. Hadassa Ben-Itto, woonachtig in IsraŽl, UNESCO-medewerkster en hoofd van de internationale joodse juristenbond stuitte bij haar wereld-omspannende werkzaamheden als juriste, steeds weer op gevaarlijke vooroordelen die voortkwamen uit de protocollen van de wijzen van Sion. Op den duur was er voor haar geen ontkomen meer aan. Zij beschouwde een definitive afrekening met deze vervalsing als een noodzaak in haar leven. Het resultaat hiervan kunnen wij u hier nu aanbieden. In 'Anatomie van een vervalsing' heeft hadassa Ben-Itto grondig, maar boeiend de 'Werdegang' van de vervalsing beschreven. In deze persoonlijke kruistocht is zij zeer gedegen te werk gegaan. Hierdoor wordt voor het eerste de dappere strijd tegen de protocollen duidelijken hoe joodse intellectuelen in Zwitserland reeds ver voor de holocaust geprobeerd hebben deze fatale vervalsing te stoppen. Dit bloedstollende proces wordt door Ben-Itto tot in detail geschilderd. De tegenstanders van de protocollen. verloren dit proces op het nippertje waardoor de deur naar de holocaust openzwaaide. Eerder verscheen er een Hebreeuwse, Engelse en Duitse vertaling van het boek. Een belangrijk en zeer informatief sleutelboek, zeker als men zich bedenkt dat de protocollen in het Midden-Oosten en deels ook in Oost-Europa nog altijd gewoon verkrijgbaar zijn.
2014, 464 pag., Euro 32,95
Aspekt, Soesterberg, ISBN 9789075323948


This page last updated on: 13-1-2015