INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Echteld, Patricia van, Jan Dirk Vlasblom en Marian de Voogd Hamelink
Titel: Vraag naar arbeid 2013
Sub titel: Opvattingen en gedrag van werkgevers ten aanzien van actuele arbeidsmarktthema's

Flexibilisering van de arbeid, het verhogen van de arbeidsdeelname en employability zijn centrale onderwerpen in het huidige arbeidsmarktbeleid. Voor de invulling van het beleid maken overheid en sociale partners afspraken over zaken zoals scholing en arbeidsplaatsen voor diverse doelgroepen. Het is niet vanzelfsprekend dat individuele werkgevers dit ook toepassen in hun eigen organisatie. Daarom is het van belang te weten welk personeelsbeleid werk-gevers voeren en hoe dit zich - tegen de achtergrond van de economische crisis - heeft ontwikkeld. Deze publicatie brengt onder andere in kaart in hoeverre werkgevers gebruik-maken van flexibele arbeidskrachten en wat de in- en uitstroom was van personeel in verschillende bedrijfssectoren. Ook beschrijft het welk beleid werkgevers inzetten voor 'bijzondere doelgroepen' onder wie ouderen - en wat werkgevers doen aan scholing en de combinatie van arbeid en zorg.
2014, 93 pag., Euro 14,5
SCP, , ISBN 9789037707076


This page last updated on: 13-1-2015