INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Boon, Louis Paul
Titel: Pieter Daens - Verzameld werk [deel 15]
Sub titel:

Aan het einde van de negentiende eeuw leven de arbeiders in het fabrieksstadje Aalst in mensonwaardige omstandigheden. Er is kinderarbeid, soms is het werk gevaarlijk en ze wonen in krotten. Uitgever Pieter Daens klaagt deze toestand aan in de dagbladen 'Het Land van Aalst' en 'De Werkman'. Dit leidt tot een afsplitsing van de Katholieke Partij met haar behoudsgezinde voorzitter Charles Woeste. Met Pieter Daens bewijst Louis Paul Boon opnieuw zijn literaire meesterschap.
2014, 752 pag., Euro 29,95
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9789029588355


This page last updated on: 13-1-2015