HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Uit de gedrukte versie van "Boekblad, vakblad voor de boekenbranche" (een uitgave van de KVB) 24-8-2001

Het Fort van Sjakoo bedreigd met sluiting

Waarschijnlijk gaat boekwinkel Het Fort van Sjakoo dicht. De winkel krijgt per 1 september een huurverhoging opgelegd van 900 procent, wat vrijwel zeker een faillisement betekent. Het Fort van Sjakoo huurt het winkelpand van Woningbedrijf Amsterdam. Deze heeft onlangs de huurprijzen voor bedrijven aangepast tot een `marktconform niveau', waardoor de huur onbetaalbaar is geworden voor de ideële. Ari Doeser, secretaris van de Nederlandse Boekverkopers Bond (NBb), schat dat de stijgende huren circa tien boekwinkels per jaar de kop kost. Hij noemt de situatie rond Het Fort van Sjakoo `opmerkelijk', omdat het om een woningbouwcorporatie gaat, maar het geval staat niet op zichzelf. `Het boek verdwijnt langzaam van de A-locatie door het gespeculeer met onroerend goed', waarschuwt hij. Inmiddels is er bij het instituut voor het MKB, waar de NBb bij aangesloten is, een garantiefonds in oprichting dat compensatie moet bieden. Voor Het Fort van Sjakoo komt dat te laat. `Ik vrees dat men de boekwinkel liever ziet verdwijnen om het vrijgekomen pand flink te kunnen exploiteren', aldus Doeser. Inmiddels heeft een aantal Amsterdamse boekhandels, waaronder Athenaeum en Scheltema, een brandbrief opgesteld die door ruim zeventig uitgeverij- en boekhandelsmedewerkers is ondertekend en doorgestuurd naar de verhuurder. `Het Fort van Sjakoo is een unieke winkel. Het gat dat ontstaat als zij dichtgaan, kunnen wij commerciëlen niet opvullen', verklaart Oscar Vrij van Scheltema.