HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Ideële clubs wacht veel hogere huur
(Van een verslaggever)

25-8-2001 Het Parool

AMSTERDAM - Niet alleen het Fort van Sjakoo wordt bedreigd door huurverhogingen. Ook stichtingen die bij het grondbedrijf Amsterdam een pand huren, komen in de problemen nu ook de gemeente haar gebouwen 'marktconform' wil verhuren. Verscheidene kleinschalige organisaties in de binnenstad dreigen door de hoge huurlasten het loodje te legge

Al in 1996 werd het besluit van kracht om huurprijzen van gemeentelijk vastgoed 'marktconform' te maken. Dat veel problemen nu pas zichtbaar worden, heeft te maken met de veelal vijfjarige contracten die de organisaties met het Grondbedrijf hebben. Bij het opstellen van een nieuw contract is de gemeente bevoegd forse huurverhogingen door te voeren.

Het Latijns Amerika Centrum (LAC) aan de Nieuwe Herengracht krijgt bijvoorbeeld een verhoging van tweehonderd procent voor de kiezen. Het valt in het niet bij de negenhonderd procent verhoging die het Fort van Sjakoo te verwerken kreeg van het Woningbedrijf Amsterdam. ''Vorig jaar juli kregen we al een verhoging van 36 procent,'' zegt een woordvoerder van het LAC. ''Dat konden we nog net betalen, maar bij verdere verhogingen kunnen we sluiten. Daarom hebben we de nieuwe verhoging, die afgelopen maand inging, ook niet betaald.''

Ook het Vrouwenhuis, eveneens aan de Nieuwe Herengracht, krijgt met ingang van 2002 een verhoging van twintig procent. Voor de komende periode kan dit nog worden opgevangen, maar volgens directrice Liesbeth Mostert ontstaan in 2007 grote problemen.

''Dan wordt het contract vernieuwd en kan de huurverhoging zo groot zijn, dat we het niet meer kunnen opvangen,'' zegt ze. ''Het is jammer als al die kleine stichtingen zouden verdwijnen. Die geven het geheel smaak. Het is een enorme verschraling als alleen nog maar grote bedrijven in staat zijn iets in de binnenstad te huren.''