HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Hugo van Hamersveld

De toekomst van de met sluiting bedreigde boekhandel Het Fort van Sjakoo blijft onzeker. Na anderhalve maand zit er weinig schot in de onderhandelingen tussen de boekhandel en het Woningbedrijf Amsterdam (WBA), de verhuurder van het bedrijfspand.

WBA kondigde in augustus een huurverhoging van 900 procent aan. 'Er zijn over en weer brieven gestuurd' aldus Sjakoo-woordvoerder Jeroen ten Dam, 'maar dat leverde niets op. We hebben één keer een officieel gesprek gehad met het Woningbedrijf dat toen geen substantieel lagere huur wilde toezeggen. Na een kwartiertje stonden we weer op straat.' ook contacten met de Amsterdamse politiek hebben nog geen resultaat gehad. Volgende etappe in de strijd is een rechtzaak die waarschijnlijk in de loop van oktober plaats zal vinden. 'Maar de kans dat daar een redelijke regeling van het conflict uit zal komen is klein,' aldus jeroen ten Dam.

Ondertussen groeit de steun voor het behoud van het Fort van Sjakoo. Milieudefensie, het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis (IISG), sociaal-politiek centrum Vrankrijk en Nederland Bekent Kleur willen dat de boekhandel blijdt bestaan. Op 22 september vond een straatfeest plaats op de stoep voor het Fort waar een gemeleerd gezelschap van buurtbewoners, klanten en sympathisanten hun steun betuigden. eind september trokken medewerkers en sympathisanten van de boekhandel samen met gebruikers van andere met fikse huurverhoging bedreigde panden naar de Stopera om er een zes meter hoog Paard van Troje aan het gemeentebestuur aan te bieden.