HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Parool 23 nov 2001

Raad geeft het Fort van Sjakoo weer hoop

(Van een verslaggever)

AMSTERDAM - Het Fort van Sjakoo en het Latijns Amerika Centrum (LAC) krijgen mogelijk uitstel van huurverhoging. GroenLinks en Amsterdam Anders/De Groenen dienden daartoe gisteravond een motie in. De PvdA is 'niet ongenegen' deze te steunen, maar wil eerst nog nader naar de zaak kijken.

Het LAC werd onlangs geconfronteerd met een huurverhoging van 230 procent door Beheer Onroerend Goed Binnenstad. Het Woningbedrijf Amsterdam legde de anarchistische boekhandel Fort van Sjakoo een verhoging op van negenhonderd procent op. Beide instellingen kunnen dat niet betalen en zullen uit de binnenstad verdwijnen.

Een meerderheid van de raad vindt echter dat ook voor ideële, minder kapitaalkrachtige organisaties plaats moet blijven in het centrum. Een jaar geleden beloofde het college van b. en w. al de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Onlangs vroegen GroenLinks, Amsterdam Anders/De Groenen en de PvdA om uitstel van de huurverhogingen, tot het onderzoek klaar is.

Volgens wethouder Ton Hooijmaijers van Economische Zaken was daar geen geld voor. Hij zegde wel toe de huurverhogingen met terugwerkende kracht ongedaan te maken, als het onderzoek daar aanleiding toe mocht geven.

Volgens GroenLinks en Amsterdam Anders/De Groenen biedt dat echter geen soelaas voor het LAC en het Fort van Sjakoo. Zij kunnen zo'n periode financieel niet overbruggen. Volgens de partijen is er bovendien wel degelijk geld. Uit de begroting zou blijken dat de gemeente verwacht minstens 240.000 euro winst te maken op de verhuur van onroerend goed. Voor dat geld is nog geen bestemming gevonden.