HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

UITNODIGING

(Foto's en geluidsfragmenten van dit debat)

De Vrije Ruimte organiseert in samenwerking met het Fort van Sjakoo en het Latijns Amerika Centrum een debat over de huurproblematiek van niet-commerciële instellingen in de binnenstad.
Dit debat zal plaatsvinden op zaterdag 19 januari 2002, van 12-15 uur in het Mozeshuis, Waterlooplein 205.

De snel toegenomen huurlasten maken veel niet-commerciële maar ook kleinschalige commerciële activiteiten onmogelijk in de binnenstad. Dit leidt tot het verdwijnen van de diversiteit van het ruimtegebruik en een kaalslag in het netwerk van verschillende functies en sociale en culturele activiteiten. De problematiek van de stijgende huren tast vele verschillende sectoren aan en hangt samen met de oprukkende marktwerking.
Het gemeentebestuur draagt een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid om het ruimtegebruik op een evenwichtige en leefbare manier in te vullen. Hiernaast hebben woningcorporaties, particuliere eigenaren en projectontwikkelaars ook hun verantwoordelijkheid om niet-commercieel ruimtegebruik en (kleinschalige) bedrijvigheid in de binnenstad mogelijk te houden. Tot op heden bestaat er geen beleid om deze problematiek aan te pakken en worden
ad hoc-oplossingen bedacht voor een toenemend aantal probleemgevallen. Tijdens het debat willen we met u de omvang van de problematiek vaststellen en zoeken naar oplossingen.

Programma
12.00 uur.
- Opening: Vincent de Jong van de Vrije Ruimte
- Inleiding door Edo Arnoldussen, directeur Grondbedrijf
Amsterdam. Hij zal een schets geven van de problematiek
- Inleiding door prof. Willem Koerse over de functies van de stad
en de problematiek in een breder perspectief

12.30 - 12.45 uur PAUZE

12.45 - 13.15 uur
- Inleiding door Jaap Draaisma van de Vrije Ruimte over de
maatschappelijke bewegingen tegen vrije marktontwikkelingen
- Inleiding door Ruud Grondel, raadslid GroenLinks
over oplossingsrichtingen en de rol van de gemeente.

13.15 - 15.00 uur
Discussie met forum en zaal.

Forumleden zijn:
Ruud Dwars, beleidsadviseur bij de KvK
Jurgen Hoogendoorn, lid projectgroep Broedplaatsen
Gerard Anderiesen, directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Peter Paschenegger, voorzitter Wijkcentrum D'Oude Stadt
vertegenwoordiger MKB-Amsterdam.

Dagvoorzitter is de heer Eisse Kalk, directeur van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP).