HET FORT VAN SJAKOO - INTERNATIONAL BOOKSHOP
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Wijkcentra organiseren debat BINNENSTAD SOCIAAL?

Amsterdam, 4 februari 2002.

UITNODIGING

Debat BINNENSTAD SOCIAAL?

donderdag 14 februari 20.00 in de Mozes & Aäronkerk

De wijkcentra van de binnenstad organiseren een debat over het wonen en werken in de binnenstad. Wij vragen ons af of de binnenstad nog langer een plek zal blijven, waar alle inkomenscategorieën kunnen wonen en werken en of bepaalde groepen plaats moeten maken, omdat velen, die het zich kunnen veroorloven, zich willen vestigen in deze binnenstad. Op deze avond zullen een aantal stellingen ter discussie worden voorgelegd aan kandidaatsraadsleden voor het nieuwe stadsdeel Amsterdam-Centrum en natuurlijk aan alle aanwezigen in de zaal. Ook zullen een aantal deskundigen op het gebied van volkshuisvesting aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De stellingen zullen op de avond van het debat worden voorgelegd.

Van de kandidaatsraadsleden hebben toegezegd: Yellie Alkema, D'66, Els Iping, P.v.d.A, Teun van Hellenberg Hubar, VVD, Herma Hofmeijer, Groen Links, Joost Kircz, Amsterdam Anders- De Groenen, Wouter van Oorschot, Ademin en Klaas Woudwijk, CDA.

De deskundigen zullen zijn: Peter Commandeur, huurspreekuur d'Oude Stadt, Angelie Weber, huurspreekuur Oostelijke Binnenstad, Gerard Anderiesen, directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Hein Bosz, directeur Vereniging Vastgoedbelang afdeling Amsterdam, Bert Uitterhoeve, sectorhoofd Bouwen, Wonen en Economie van de dienst Binnenstad, Eef Meijerman, directeur Amsterdams Steunpunt Wonen.

Het debat wordt voorgezeten door Lousje Koning.

Ter ondersteuning van het debat is een notitie gemaakt onder verantwoordelijkheid van de wijkcentra en met medewerking van het Amsterdams Steunpunt Wonen. Deze notitie is voor het debat te verkrijgen bij de vier Binnenstadswijkcentra en op de avond zelf in de kerk.

Wij verheugen ons op uw komst en wij hopen dat het een levendig en constructief debat zal worden.

Wijkcentrum Gouden Reael
Wijkcentrum Jordaan
Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad
Wijkcentrum d'Oude Stadt